فرم ارزیابی استاد و آموزشگاه

لطفا فرم نظر سنجی زیر را تکمیل کنید. نظرات شما ما را در جهت پیشرفت هر چه بیشتر آموزشگاه یاری خواهد کرد برای هر گزینه بین 1 تا 20 امتیاز دهید

نام استاد(*)
فیلد ضروری

ترم(*)
فیلد ضروری

شعبه
ورودی نامعتبر

ارزیابی استاد

قدرت تفهیم و انتقال مطالب
ورودی نامعتبر

میزان تسلط به مطالب
ورودی نامعتبر

شیوه تدریس و میزان علاقه و اشتیاق استاد به امر آموزش
ورودی نامعتبر

توان استاد در ایجاد فضای سرگرم کننده و لذت بخش و دور از استرس
ورودی نامعتبر

تنظیم و آمادگی قبلی استاد در ارائه مطالب درسی
ورودی نامعتبر

حضور به موقع و رعایت طول زمان کلاس
ورودی نامعتبر

نحوه برخورد اجتماعی استاد با زبان آموزان و ایجاد احترام متقابل
ورودی نامعتبر

میزان توجه یکسان استاد به تمام زبان آموزان
ورودی نامعتبر

حساسیت استاد نسبت به تکالیف و فعالیت های کلاسی زبان آموزان
ورودی نامعتبر

چه اندازه مایل هستید برای ترم آینده با این استاد کلاس داشته باشید
ورودی نامعتبر

ارزیابی محیط آموزشی

امکانات آموزشی مناسب
ورودی نامعتبر

مناسب بودن فضای آموزشی و وضعیت کلاس ها
ورودی نامعتبر

نحوه برخورد اجتماعی کارکنان با زبان آموزان و ایجاد احترام متقابل
ورودی نامعتبر

وضعیت وسایل گرمایشی و سرمایشی
ورودی نامعتبر

نظافت محیط آموزشی شامل سرویس بهداشتی، نظافت کلاس ها و...
ورودی نامعتبر

توضیحات
ورودی نامعتبر